Country colors. An abstract series of photographs in which there is only color. The color of one country or area. The goal was to remove visual recognition and leave only color - the “color profile” and understand how countries differ in a color context, what colors characterize them and which ones dominate.
Колір країни. Абстрактна серія фотографій, на яких є лише кольори. Колір однієї країни чи окремого регiону країни. Метою було усунути візуальне розпізнавання і залишити лише колір, так мовити «кольоровий профіл країни» і зрозуміти, як країни відрізняються в кольоровому контексті, які кольори їх характеризують, а які домінують. Норвегія, Ісландія, Португалія, Іспанія, Сполучені Штати, Морокко, Італія та Україна.